8 dingen die u moet weten over de Amsterdamse brom- en snorfiets milieuzone.

29/ 7/ 16
De milieuzone in Amsterdam voor onder andere brom- en snorfietsen zal vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn. BOVAG zet de belangrijkste zaken voor u op een rij.
1) Hoe is de milieuzone in Amsterdam tot stand gekomen?
De gemeente Amsterdam heeft in 2015 het voornemen uitgesproken om actief te gaan werken aan de verbetering van luchtkwaliteit in en rondom Amsterdam. Eén van de middelen die zij hiervoor willen inzetten is een milieuzone voor diverse voertuigcategorieën. De gemeente en landelijke brancheorganisaties voor bestelauto’s, taxi’s met dieselmotor en touringcars waren het redelijk snel met elkaar eens. Maar op de milieuzone voor brom- en snorfietsen kwam veel tegenstand vanuit consumenten, importeurs, de retail, RAI Vereniging, BOVAG en andere belanghebbenden. Hierdoor heeft de gemeente vele overleggen gevoerd met RAI Vereniging en BOVAG voor een zo passend mogelijke invulling van het plan, voor alle partijen.

De gemeente Amsterdam heeft op 22 juni definitief besloten om een milieuzone voor brom- en snorfietsen in te voeren vanaf 1 januari 2018. Hierbij is het doel van de gemeente Amsterdam om op korte termijn de meest vervuilende brom- en snorfietsen (met name die met een tweetaktmotor) uit de bebouwde kom te weren. Deze milieuzone omvat de gehele Amsterdamse bebouwde kom.

2) Welke brom- en snorfietsen mogen straks de milieuzone niet meer in?
De maatregel treft in principe alle brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1 januari 2011.

3) Zijn er ook uitzonderingen?
BOVAG en RAI Vereniging hebben samen met importeurs en Amsterdamse scooterdealers uitvoerig overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam over deze maatregel. Resultaat is dat er tot 2021 ontheffing is aan te vragen van viertaktscooters van maximaal 10 jaar oud. Deze ontheffing kan worden aangevraagd door bewoners van zowel de gemeente Amsterdam als daarbuiten. Ook krijgen minder validen (mensen die slecht ter been zijn en die dit met een medische verklaring kunnen onderbouwen) met een viertakt brom- of snorfiets van na 1 januari 2005 een ontheffing.

4) Vanaf wanneer gaat de milieuzone in?
De ingangsdatum van de milieuzone is 1 januari 2018.

5) Hoe wordt de milieuzone gehandhaafd?
De milieuzone zal worden gehandhaafd door middel van het ANPR-systeem (automatische nummerplaat herkenning). Deze systemen worden geplaatst op alle invalswege van Amsterdamn, zowel autoweg als fietspad. Ook worden er mobiele ANPR’s geplaatst op wisselende locaties in de stad zodat ook voertuigen die de stad niet uit gaan worden gecontroleerd. Verder worden boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) ingezet om onder andere geparkeerde brom- en snorfietsen te controleren.

6) Hoe wordt de ontheffing gegeven?
De gemeente Amsterdam wil met erkende scooterdealers een overeenkomst gaan sluiten. Daarin komt te staan dat consumenten bij de betreffende dealer hun brom- of snorfiets kunnen laten testen op twee- of viertakt en Datum Eerste Toelating. Dat betekent dat deelnemende dealers extra aanloop in de zaak krijgen én mogelijkheden voor extra verkoop en het opbouwen van nieuwe klantrelaties. Daar tegenover staat dat de gemeente Amsterdam vraagt om te stoppen met de verkoop van Euro 2 tweetaktscooters. Het protocol en de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en dealers worden momenteel geschreven. Zodra meer bekend is, brengt BOVAG u op de hoogte.

7) Hoe word ik een erkend bedrijf en wanneer kan ik voor de gemeente de toetsing verrichten?
Bedrijven die met de gemeente Amsterdam afspreken per 1 januari 2017 geen nieuwe brom- en snorfietsen meer te verkopen met een tweetaktmotor (niet zijnde Euro4 of nieuwer) komen in aanmerking voor een erkenning. Importeurs hebben de afspraak gemaakt om geen nieuwe tweetakt brom- en snorfietsen meer aan te bieden in Amsterdam. Op deze manier verdwijnt de tweetaktscooter langzaam uit het rijdend park in de gemeente Amsterdam. Hoe bedrijven zich bij de gemeente Amsterdam precies aan kunnen melden is nog niet bekend.

8) Wordt dit ook landelijk ingevoerd?
Alleen de gemeente Utrecht is op dit moment aan het nadenken over de uitbreiding van de huidige milieuzone voor auto’s richting brom- en snorfietsen. Ook met deze gemeente is BOVAG in gesprek. BOVAG pleit ervoor dat er niet een lappendeken met verschillende normen ontstaat.

Verder komen er landelijk steeds meer geluiden om een soortgelijke tweetakt-verkoopstop wellicht landelijk te trekken. Mochten hier verdere plannen voor worden gemaakt dan bericht BOVAG hier uiteraard meteen over.

Heeft u vragen over de milieuzone? Neem dan contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020 of luchtkwaliteit@amsterdam.nl. Of kijk op www.amsterdam.nl/milieuzone.

Recommended Posts